Gedichten

het kind

het kind

geschreven op onderstaande muziek het kind is niet gekomenom on bewustzijntje te spelenniet om te overleven in een kindermalen al helemaal niet om een matrix innerlijk te dragen het kind is niet gekomenom op te groeien in vervalgespleten delen te levenzonder het volle leven ooit te delen het kind is niet gekomenom in wezen te helenen niet om te moeten leren staanop...

Lees meer
Vrouw

Vrouw

ik sla de GONGde GONG slaat mijkrachtige werveling is hieren aan mijn zij staat zij,  vrij mijn geboorte komt voort uit vrouwmijn adem toont vrouwmijn ogen zien vrouwmijn systeem is vrouwmijn lichaam is vrouwmijn gedachten zijn vrouwmijn gevoelens zijn vrouwmijn kind komt uit vrouwmijn moeder komt uit vrouwmijn oma komt uit vrouwmijn werk komt uit vrouwmijn be...

Lees meer
de mens waarnemen voorbij zijn eind

de mens waarnemen voorbij zijn eind

als ik zeg dat ik jou ziewat zie ik danwie zie ik danen wie ben ik danals ik jou zie     zie ik je geworstel met een Denk Beelddie diep in jouw leven gedrongen iseen gedachte die jou alles vertelt over-leveneen denk-wijze die jou waarneemt tot op het botdie je uiterlijk en innerlijk zo stuurtdat jij gelooft dat je bestaatdat jij hier werkelijk...

Lees meer
en het draait

en het draait

Piano | Quinten Spakman Gedicht | Moniek van Pelt Video | Arjan Bos https://youtu.be/rzKlq0qzIm0 en als al het werelds op zijn kop draaiten dat draaitdan zal mijn mond open vallenmijn hand en mijn verstandals geen steen meer op de ander blijftdan zal ik snappen van de kracht van rots en als ik omgewend ga zienen dat zietdan zal de hemel nergens boven zijnen de aarde...

Lees meer
KIND – de Kracht In elke Natuurrijke Dimensie

KIND – de Kracht In elke Natuurrijke Dimensie

en als ik groots beweeg langs alle kleinheid op de aardeom met mijn ware blik sprekend naar mens uit te zienwaarom denk jij dan dat ik kind ontmoeten zal?misschien omdat het lichaam onvolgroeid oogtof omdat de taal nog niet toereikend lijktomdat de grenzen nergens aanwezig schijnenof om de onderontwikkelde kracht van wil en wetendie leert stoeien om het grote gelijk...

Lees meer
Vredesthuis

Vredesthuis

het land oogt koudhet lijf verwintertde geest verstraktleven kent een vreemde kooien ergens midden inhet behoeft geen dooidaarbinnen is het mooi daar is het rustigdaar is er tinteldie niet overslaater is altijd levener is altijd lichten er is altijd thuis.. alleen dat huis .. mijn beeldig huis en ikwij passen niet in lijfvol virtueel verdrijfwij horen niet in...

Lees meer
Zelf waar zijn

Zelf waar zijn

  en als men naar je kijktver ander jij danwissel jij van aanzichtbij de bevalligheid van de blinde schepperen diens geboeide ogen vol ongevoeld? ga je aan om te behagenter wille te zijnte stoppente stillenom gelijksoortig één te willen en wat gaat er dan uit? wat wordt jouw silhouetbij de gratie van hen die eenzamendie versluwend verstrikkenom wat liefde herken jij...

Lees meer
aan alle lieve mensen die naar huis zijn of onderweg

aan alle lieve mensen die naar huis zijn of onderweg

(geschreven op de muziek onder het gedicht) . . .. .. als ik je weerziezo stilletjes naar je kijkdan bezie ik blauwzonovergoten schijnend achter je ogenen middenin pupilhet leek alsof we sprakenen toch stond deze wereld stil en dat wat gesprokenhet klonk verhevenen de klanken in gevechtt werd eindelijk gezegd het zou weer mogenhet echte thuishet blauw zo in je...

Lees meer
Het ware eerherstel

Het ware eerherstel

Het ware eerherstel Het is TijdTijd is het Om de gong zo te slaandat de mens weer zietnog voor het stervensprogram inzetdat hij kijkt naar wat is in wat komen gaaten zich nergens meer laat vastleggen ∞ ere wie ere toekomt ∞ Stop de planning, de puzzelde ontwikkeling, de handleidingStop de programmeur van hart en nierende poort naar valse ‘nieuwe’ codehet...

Lees meer
de vrije mens

de vrije mens

de mens die los kan laten, hij laat losde mens die blij kan geven, hij kent mijde mens die rijk kan denken, hij voelt rijken de mens die licht kan zien, hij is vrij  laat losken mijvoel rijkwees vrij  dit is de wet van oorsprong  hier ben jij echt thuisdit is jouw Hele leven  en dit is jouw taakin Menszijn  en altijd geweest  vallen voor de...

Lees meer
ik zie jou

ik zie jou

waar je ook bentmet wie en waaromvan wat je dan zou zeggendenken en doenhoe je kanten kiestraadselt met slangenonderhandelt met overmachthoe je verkeerd en verleertin de adembenemende pauzewaarin doeken graag vallenhet ver hindert mij niet om jou te zienik zie louter goudwaarin je zo prachtig vormt en kleurtmijn ogen zetten jou in het lichtdaar waar je behoortdaar...

Lees meer
de traan

de traan

 traan D aar ben jeR echt uit de bronU itgesproken kans op levenP ardoes in mijn kern    drup jij je raakt aan mijn fundamentzo golvig rond als jij bentdoor en door en mij bij mijlatend in pure grondzinwervel jij schone energie vrijjij raakt mij ergens midden in terwijl ik bezig was met neuzelsuitgesproken...

Lees meer
zoals wij bedoeld zijn in aards leven

zoals wij bedoeld zijn in aards leven

zoals wij bedoeld zijn in dit leven aan blauw drukblauw bloedblauw waterop een blauwe planeet de echte aardegezien door alle kleuren ogenvan werelds regenbogen zo zijn wij in staat ons de mens tot in detail weer aan de wereld voor te stellenomdat het contact met de oorspronghouders van dit bestaan weer in bewustzijn beweegtwe kunnen met hen ons zicht lossen van de...

Lees meer
ho ri zon – hoor het rijzen van de zon

ho ri zon – hoor het rijzen van de zon

ik zie de zeede zee ziet mijde zee ziet mij echten even voel ik weerhoe het is om thuis aan zee te zijnhet voelt lijfelijk bijna vreemdanderser komt iets aanmaar watturend in de verte van deze ochtendzie ik een horizonlijn stevig deinend in bewegingalsof er huizenhoge golven in de verte aankomenik verbaas me eroveren het alert me tegelijk ten diepstewant het water...

Lees meer
de nieuwe geboorte van zien

de nieuwe geboorte van zien

en Gaia leeft, ze leeft onder onze voeten en tussen tenen kriebelt zij. ze vlecht met haren en fluistert goud om oren, ogen en in harten hand.ze oogt als volle waarde en liever, zoveel echter land geschreven op Saudade de Gaia van Joep Beving, zie video onder de tekst Laat alle teksten los. gooi de commando’s in de lucht. laat de adem waaien, de haren vervliegen, de...

Lees meer
het aardse vestigingscentrum | voor kind en mens

het aardse vestigingscentrum | voor kind en mens

. . . . ik zie geen hand voor ogenik zie een kosmos voor ogen en als ik me wil vestigen, als ik hier durf te landen in mijn waarheidja, dan zal het bij jou zijn en in jouw ogenwant jij kent je mensgevoel zo goed, dat je mij heel helder zietzo krachtig dat je mij niet zult herhalen en mij niet vraagt hetzelfde te doenje zult mijn lichaam vrijlaten van ziektes en mijn...

Lees meer
Stop

Stop

(Moniek van Pelt)  er is geen dag dat jij niet voorbij komt in een droom of gedachte  er is geen nacht dat jij niet stilt al is het maar aan licht en toch.. stop je nooit de klager, de vrager, de drager iedereen bereid zich van over tot voor maar wie stopt de tijd stel je voor dat je op een dag de dag loslaat zomaar zonder te hoeven weten wat de dag in zou...

Lees meer
homo

homo

Ze roepen het tegen een jongen die tenentipt. Koud gek! Gast!, schreeuwt hij terug. Ze blijven oerig hangen op het woord en schreeuwen maar door. Heel fantasierijk zijn die jongens niet en evenmin gastvrij. Dus ik besluit een handje te helpen. Ik loop naar de koukleum en vraag: Heet jij homo? Hij rukt zijn wenkbrauwen omhoog. Laat ik het anders stellen; laat...

Lees meer
kunst

kunst

(Moniek van Pelt)  welke gedachten heb ik nodig?  volgen ze de realiteit die ik wil creëren of zwenken ze af naar elk lager oord zoeken ze een troosteloos verhaal om aan vast te grijpen waanzin wordt mij uitzicht het grijs van de spijlen overschaduwt mijn zuiver ontwerp als een echte kunstenaar penseel ik me blauw met groen en geel al wat niet bijdraagt...

Lees meer
Zee | Gedicht

Zee | Gedicht

(Moniek van Pelt)    het is de eeuwenoude stroom als een draad vol ongenoegen of een zachte grote zegenregen die ons drijft en ons omarmt en die mens e lijkt te sturen soms zover van onszelf als we ons ebbig inhouden uit angst verzwolgen te worden door haar kracht   ik ben vannacht gaan staan voor de allerhoogste golf in mijn dromen ik heb ernaar...

Lees meer