korte verhalen:

matthias: ster met de sterren

Ze zaten voor haar. Hij was heel beperkt, zo sprak de man over het kind. Het was ernstig misgegaan toen hij een jaar of twee was. Hij gedroeg zich niet zoals andere kinderen. Bewegen leek hem te storen, evenals de taal. Ze keek naar hem en ze keek naar hem. Vader en zoon, twee werelden apart. Het jongetje liet zich…

de man die nooit verhaal kwam halen

Er was eens een man die niets had met er was eens. Hij geloofde niet in verhalen die zo begonnen. Hij geloofde nergens in van wat een ander hem vertelde en hij deed niks van wat een ander hem opdroeg. En daarom vertelde noch verordende niemand hem iets. Ze zagen hem niet als deelbaar en ze lieten hem maar in zijn…

homo

Ze roepen het tegen een jongen die tenentipt. Koud gek! Gast!, schreeuwt hij terug. Ze blijven oerig hangen op het woord en schreeuwen maar door. Heel fantasierijk zijn die jongens niet en evenmin gastvrij. Dus ik besluit een handje te helpen. Ik loop naar de koukleum en vraag: Heet jij homo? Hij rukt zijn wenkbrauwen omhoog. Laat ik het anders stellen;…

laatste essays:

Wie ben ik echt?

Echt zijn veronderstelt geen vraag of antwoord van een vervreemdend soort buitenwereld. Het beoogt geen spel vol onduidelijke vallen en geheim-on-zinnige sleutels, die een binnenwereld voor jou en mij zouden verbergen. Het toont eigen zijnsgedachten over een eigen waarneming in een eigen veld, die als een gezamenrijk hoogste goed wordt gedragen. Als er een veld bestaat vol echt eigen gedachten, omdat…

het monster van kennis

Als meesterschap niet verder mag reiken dat hetgeen collectief bewaard is, mag, moet, dan zijn zaken als vermogen en begaafdheid slechts gekoppeld aan intellect. Het denkend deel der gemeenschap omvat zijn eigen soevereine wijsheid niet. Uitvindingen maken deel uit van deze bewaring, zo wij in bewaring leven; onder toezicht en controle. Wetenschap is gericht op het doel, waarin technologische hoogstandjes…

jongste gedichten:

het gevecht om een heelal

heel waren we alde confrontatie van voorwenden en navolgenkenden we niethet gevecht die de ikken uitlijndentot een buitenechtelijke staatvol voor en na-aap gewasals onwetenden in een zonnetentnatuurlijk zonder rijkwas ondoenlijk voor ons denkbaren in de flits die volgdeatomeerde een fragment vol bouwstenenons onaangetaste gevoelen leek een herinnering aangeborenrond gifgroene zinneloosheiddie ons onbeheerst maakteen papieren liet rondwaaienvol complex gestrand wijtot onvaste gemoedsbeweging…

geloof

in Geloven verlaat ik mijverzwaar ik mijen hou ik mij alleenen voor koop-waar aan ik dien vergelding en ontmoedigingde machteloosheidvan een vleselijk verwrongen aanbliken de hand die immer steelt in Geloof richt ik mij optot een te vermoeden beeldvan het soort goddie on eigen lijk bedeeld in Geloven veronderstel ik mijin geleende gedachtendie zich stapelenop mijn te koesteren uitzicht woesteren…

nieuwste ansichtkaarten:

Klik hier voor alle ansichtkaarten uit het boek wezenskunst