korte verhalen:

droomtijd en andere manipulatievormen

Ik werd wakker met het woord droomtijdmanipulatie. Wakker uit zoiets als slaap. Wakker in een wereld die wil dat ik de helft van mijn tijd slaap, om de andere helft te overleven. Een half onbewustzijn en een half op weg naar bewustzijn, om die wereld ooit naar mijn hand te zetten. Zodat ik eindelijk.. bewust.. weet.. ben.. sta.. ga. Helder.…

matthias: ster met de sterren

Ze zaten voor haar. Hij was heel beperkt, zo sprak de man over het kind. Het was ernstig misgegaan toen hij een jaar of twee was. Hij gedroeg zich niet zoals andere kinderen. Bewegen leek hem te storen, evenals de taal. Ze keek naar hem en ze keek naar hem. Vader en zoon, twee werelden apart. Het jongetje liet zich…

de man die nooit verhaal kwam halen

Er was eens een man die niets had met er was eens. Hij geloofde niet in verhalen die zo begonnen. Hij geloofde nergens in van wat een ander hem vertelde en hij deed niks van wat een ander hem opdroeg. En daarom vertelde noch verordende niemand hem iets. Ze zagen hem niet als deelbaar en ze lieten hem maar in zijn…

laatste essays:

Bron-deficiëntie

Onze wereld is niet onderhevig aan een vorm van benodigde dualiteit ter lering en vermaak omdat wij dat zo nodig zouden hebben, onze levenskracht is dusdanig verduisterd dat we niet helder zien in ons en om ons heen. En dat geeft vervreemdende namen, uitgangspunten en uitzichten. Ons verdonkeremaande zicht geeft ons een eeuwig soort uit te zitten tijd die vecht…

De onpeilbare diepte van de mens zonder wezenrijk gevoel

…waarin keuzevrijheid tussen grens en privé ingeschoven wordt, die een ongezonde hang naar openheid middels het delen van een geaccepteerde persoonlijkheid tot een normale standaard verheft en die de vrijdenkers tot copycats of fantasten degradeert Een waar gezicht toont zich niet in tijd, hangt geen verzameling gekeurde gevoelens aan, merkt zich niet in hoogte en diepte en lettert geen enkele…

jongste gedichten:

je zelf de ruimte geven

ken jij jezelf thuiser dan dit haveloos lijf?een orgaan die geprogrammeerd lijktom te stervenna een reddingspoging of watdat is toch geen leven..en daarbinnen?ken jij de gewaarwordingdie dieper schouwt dan wat lijkt? en waarom wil je sterven?de pure godsnaamwordt bemanteld ende ruimte in geslingerdom zijn deel terug te vindenin verduisteringtussen sterrenzodat jij volgzaam meelooptmet de ja die ouderlijk schijnt kun je…

het gevecht om een heelal

heel waren we alde confrontatie van voorwenden en navolgenkenden we niethet gevecht die de ikken uitlijndentot een buitenechtelijke staatvol voor en na-aap gewasals onwetenden in een zonnetentnatuurlijk zonder rijkwas ondoenlijk voor ons denkbaren in de flits die volgdeatomeerde een fragment vol bouwstenenons onaangetaste gevoelen leek een herinnering aangeborenrond gifgroene zinneloosheiddie ons onbeheerst maakteen papieren liet rondwaaienvol complex gestrand wijtot onvaste gemoedsbeweging…

nieuwste ansichtkaarten:

Klik hier voor alle ansichtkaarten uit het boek wezenskunst