korte verhalen:

droomtijd en andere manipulatievormen

Ik werd wakker met het woord droomtijdmanipulatie. Wakker uit zoiets als slaap. Wakker in een wereld die wil dat ik de helft van mijn tijd slaap, om de andere helft te overleven. Een half onbewustzijn en een half op weg naar bewustzijn, om die wereld ooit naar mijn hand te zetten. Zodat ik eindelijk.. bewust.. weet.. ben.. sta.. ga. Helder.…

matthias: ster met de sterren

Ze zaten voor haar. Hij was heel beperkt, zo sprak de man over het kind. Het was ernstig misgegaan toen hij een jaar of twee was. Hij gedroeg zich niet zoals andere kinderen. Bewegen leek hem te storen, evenals de taal. Ze keek naar hem en ze keek naar hem. Vader en zoon, twee werelden apart. Het jongetje liet zich…

de man die nooit verhaal kwam halen

Er was eens een man die niets had met er was eens. Hij geloofde niet in verhalen die zo begonnen. Hij geloofde nergens in van wat een ander hem vertelde en hij deed niks van wat een ander hem opdroeg. En daarom vertelde noch verordende niemand hem iets. Ze zagen hem niet als deelbaar en ze lieten hem maar in zijn…

laatste essays:

De onpeilbare diepte van de mens zonder wezenrijk gevoel

…waarin keuzevrijheid tussen grens en privé ingeschoven wordt, die een ongezonde hang naar openheid middels het delen van een geaccepteerde persoonlijkheid tot een normale standaard verheft en die de vrijdenkers tot copycats of fantasten degradeert Een waar gezicht toont zich niet in tijd, hangt geen verzameling gekeurde gevoelens aan, merkt zich niet in hoogte en diepte en lettert geen enkele…

Wie ben ik echt?

Echt zijn veronderstelt geen vraag of antwoord van een vervreemdend soort buitenwereld. Het beoogt geen spel vol onduidelijke vallen en geheim-on-zinnige sleutels, die een binnenwereld voor jou en mij zouden verbergen. Het toont eigen zijnsgedachten over een eigen waarneming in een eigen veld, die als een gezamenrijk hoogste goed wordt gedragen. Als er een veld bestaat vol echt eigen gedachten, omdat…

jongste gedichten:

het gevecht om een heelal

heel waren we alde confrontatie van voorwenden en navolgenkenden we niethet gevecht die de ikken uitlijndentot een buitenechtelijke staatvol voor en na-aap gewasals onwetenden in een zonnetentnatuurlijk zonder rijkwas ondoenlijk voor ons denkbaren in de flits die volgdeatomeerde een fragment vol bouwstenenons onaangetaste gevoelen leek een herinnering aangeborenrond gifgroene zinneloosheiddie ons onbeheerst maakteen papieren liet rondwaaienvol complex gestrand wijtot onvaste gemoedsbeweging…

geloof

in Geloven verlaat ik mijverzwaar ik mijen hou ik mij alleenen voor koop-waar aan ik dien vergelding en ontmoedigingde machteloosheidvan een vleselijk verwrongen aanbliken de hand die immer steelt in Geloof richt ik mij optot een te vermoeden beeldvan het soort goddie on eigen lijk bedeeld in Geloven veronderstel ik mijin geleende gedachtendie zich stapelenop mijn te koesteren uitzicht woesteren…

nieuwste ansichtkaarten:

Klik hier voor alle ansichtkaarten uit het boek wezenskunst