inspiratie | 26 weken met 26 video’s

oorsprongrijk leven in de matrix

Tijdens deze bijzondere reis van 26 weken zijn we anderhalf jaar op reis geweest. Via Delft, de Alpujarres (Sierra Nevada in Spanje), Transsylvanië (Roemenië), Frankrijk, Uffelte, Diever, Ibiza, Kerkenveld en Terschelling hebben we een fundamentele herziening ten aanzien van belangrijke aspecten van het leven in deze matrix gemaakt. We hebben hierin een gezamenrijk bekrachtigend veld aangeboord, waarin we ons gevoel voor zelf dieper hebben kunnen waarnemen en uiten, dan middels het toegestane afgedekte solobestaan in deze “samen” leving.
Voor iedereen die zich wil verdiepen in zuiver waarnemen, Bewust Zijn en de matrix in vele facetten.
Elk week verdiepen we een thema met compacte achtergrondinformatie over “de werkelijkheid” van dat domein, zowel bezien vanuit het algemeen aanvaardde wereldbeeld als plaatsende in een vrijer galactisch veld, zodat we een zover mogelijk uitgezoomde en heldere voorstelling krijgen vanuit “hier”.
Daarnaast publiceren we themagerichte exclusieve video’s met persoonlijke informatie over de toegang tot oorspronkelijke realiteiten met Moniek van Pelt, Arjan Bos en anderen.
Ook is er structureel aandacht voor hetgeen je mogelijk (on)bewust toestemming hebt gegeven, zodat je blijft bewegen in cirkels, en suggesties hoe je dat ongedaan kunt maken.
Om het helemaal compleet te maken reiken we verhalen, oefeningen en bekrachtigingen, met een vertaling naar je eigen gevoelsbeleving (draait eigenheid nu om kennisgeving van de persoonlijkheid of om het terugverkrijgen van autonomie in je eigen gevoel?).

oorsprongrijk leven in de matrix – 26 weekse

inhoud

Week 1 – Openheid
Opening delen deelnemers (destijds facebook)
De rauwe werkelijkheid van het lichaam
Week 2 – De oorsprongrijke kracht van een groep
Reacties week 2 & inluiding week 3
Week 3 – Wie ben ik echt?
Week 4 – Wie ben ik echt? | Deel 2 + delen
Uit verschillende systemen stappen
Week 5 – Humor
Week 6 – Geboorte
Week 7 – Afleiding
Week 8 – Afleiding deel 2
Week 9 – Schepperbewustzijn (voorbereiding)
Week 10 – Schepperbewustzijn 1
Week 11 – Schepperbewustzijn 2
Week 12 – De schaamte voorbij
Wezenrijk delen
Reisupdate
Week 13 – Manipulatie
Week 14 – Manipulatie deel 2
Week 15 – Natuurbeleving
Week 16 – Pijlen van de waarheid en het zo benoemde spiritueel narcisme
Week 17 – Scripts openen
Week 18 – Transformeren
Week 19 – Transformeren 2
Week 20 – Angst voor de natuur
Week 21 – De basis en haar stoorvelden
Week 22 – Blijven staan in chaotische tijden
Week 23 – Vrijspreken: Het draait alleen om jou
Week 24 – Vrijspreken: Het draait alleen om jou | deel 2
Week 25 – Kind en Mens
Week 26 – Kind en Mens | deel 2

oorsprongrijk leven in de matrix

kracht leren kennen

Een veld neerzetten is in de kern geen zet, sturing of actie. Het is een vertrouwenswaardige ruimte voelen waarin je zou willen durven delen, omwille van jezelf. Een veld waarin je aangeleerde en je oorspronkerijke gevoel voor zelf reeds geweten is. Het behoeft geen initiatie, symboliek, belofte of uitstippeling. Een waar woord weet zichzelf in het juiste gevoel vrijuit te spreken, los van connotaties en huidige ideeën over bestaansrecht.
Kracht leren kennen, ware daadkracht, heeft het soort moed nodig die in bekrachtigend opzicht buiten het veelal geaccepteerd aards bestaansveld ligt. Moed is een moment die buiten tijd en imitatievelden beweegt en dartelt. Het vraagt je enkel in je eigen gevoel te vlinderen. En geen enkel idee over makkelijk of moeilijk, ver of dichtbij, licht of donker kan hierbij in wezen aanhaken.