over moniek

Ik ken mensen. En deze mensen kennen mij. Zij leven niet in aardse tijd. Ze zijn niet van een generatie voor mij en niet van een generatie na mij. Ze zijn samen met mij. En ze kennen mij beter dan ikzelf in dit aardse moment. Wij zijn al tijd al samen geweest. Zij zijn waarheidssprekers en ze leven in vrije koninkrijken in de kosmos. Oneindig leven. Eeuwig leven. Een volledig open frequentie die niet aan de aardse bandbreedte raakt. En ik, ik was daar ook. Ik kom uit een andere werkelijkheid. En nu ben ik hier, levend tussen mensen die veelal de huidige gevoelsvorm van hun tijdelijke belichaming en hun vaste omgeving als de enige echte werkelijkheid ervaren. Mensen die met velen hun echte waarheid en afkomst vergeten zijn. Mensen die gedachten kennen over leven op een aarde planeet waar ze ‘thuis’ zijn en waar de ‘hele’ mensheid zou rouleren langs een waarheden-carrousel in een staat van immens onbewust zijn. En waar voelen met name geschiedt langs vooropgezette structuurbeelden, die als eerste de angst levend houdt en niet de Mens Waarheid. Dit gedachtenveld houdt mensen aan de rand van leven en in oorlogsverbinding. De eeuwige weerstand, als wapen gericht tegen de vrije mens.
Ik ben mij weer bewust aan het worden in deze slaapwereld, waar dag na nacht deze mens onwaarheid in ons brein geladen wordt. Het structuurleven, die in een ingevoegde loop draait en ons een zogenaamde verleden versus toekomst voorspiegelt, is een zeer middelmatig leven, die ons niet past en niet dient. Ik wist het al als kind en heb langs vele ervaringen mijn eigen taal erin teruggevonden, die van zelf denken en zelf voelen. Zelf aanwezig zijn op een planeet waar heel veel informatie geheim gehouden wordt en onderdrukt is niet altijd gemakkelijk. Er zijn grote kosmische gevechten gaande over wie de leiding hervat over de aarde. De uitkomst is een bekende, zolang wij bekend willen zijn voor onszelf. Mensen, alle mensen, zijn van origine beelddragers van de organische waarheid. In ons aller kern huist een bronweten van onze grootsheid die ongekend is. Ware beeldkracht, het hele beeld en niet alleen een deeltje ervan, toont de mens vanuit een vrije positie in het zelf een diepe balans tussen het weer begrijpen van de aardse realiteit en de verbinding met andere realiteiten.
Ik ken vrije mensen en deze vrije mensen kennen mij. Ik kan hen zien, met hen spreken en hen aanraken. Zij zijn niet geteisterd door een levensbeginsel vol dood en verderf. Zij leven niet op een gekluisterde tijdslijn vol ontwrichting, die als een vals sprookje door de gevallen sfeer dwaalt. Dit is echt. Ik ben het bewijs en jij bent het en zij zijn het. Ik ben hier als bewustzijnskunstenaar om deze vredesverbinding weer zichtbaar te maken, dwars door alle tijdslijnen heen. Er bestaat niet zoiets als abstractheid in het leven, enkel het ontbreken van de hele vorm, omdat we genoegen nemen met een deelvorm van de bestaans-werkelijkheid. En omdat we het aardse wereldbeeld enkel nog op commando denken te kunnen ontleden langs een anti kracht; een buitenaardse machts-energie die zich met ons mensen bemoeit en zich tot ons verhoudt als heersers.
De koninkrijke mensheid van origine is gevallen en opgesplitst. Een ruw en rauw feit die weggehouden wordt uit de boeken of vervormd weergegeven middels spiritualiteit. Ik ben een geleider, net als jij, met als opdracht om alle weerstand vrijwillig door mij heen te laten bewegen, opdat ik weer bij het hele beeld kan komen. Dat is alles. Ik ben in wezen een vertaler van frequenties, zowel van de vrije organische werelden als van artificiële velden. Het is mijn werk om werelden te bezoeken en de vrije vestigingsenergie daar te brengen; de samenwerking met de vrije Mens. Ik ben hier ten diepste op aarde om de vrije energie gevoelsvertrouwen terug in beeld te brengen in de heersende communicatie uitlijning: Het op orde brengen van onze originele defensie, waarin de mens bewapend is met de volledige waarheid van Leven in alle vrije gevoelens en open beelden. De beeldmacht die de energie vrouw beheerst en opdeelt heeft mijn diepe focusaandacht, opdat het ware kosmische vrouwbeeld er stromend doorheen kan bewegen. Elke vorm van spiritualiteit dient aangekeken te worden en losgelaten. Het bleek, zo zullen wij op een vrij moment in vrijheid spreken, enkel een beheersingsvorm die we vanuit onwetendheid hadden geadopteerd als zijnde van de mens, om onze ware denkkracht te dempen. Ik verheug me diep op het vrije moment, van volledig thuiskomen in mijzelf.
Ik ben op gevoelsexpeditie, de meest intense die ik ooit heb meegemaakt in mijn hele Mens leven.
Ik ben op weg naar jou ..
moniek