boek

wezenskunst

‘Zij die speelt met de stilte, het ondefinieerbare dansende wezen’. Ik schrijf het bij mijn aardse naam op mijn website. Leven is simpel, heldere eenvoud is ware kracht. De uiting die we met velen aards bestaan noemen kent echter een woud aan bomen, geschriften, gewoontes, tonen en symbolen, die ik niet ten volle weet als puur en echt. En ik weet groots, net als jij. Ik heb het alleen maar nodig om al-een te durven staan in mijn eigen gevoel voor wereld en in speelsheid te laten zien wat ik zie.
Juist deze schitterende onvergelijkheid wordt een mens moeilijk gemaakt in een levensweb die aan elkaar kleeft van verwarrende hang naar voorgevormde en gekopieerde feitelijkheden. Mijn natuurrijke gevoel voor zelf wordt zo dage-lijk-s overschreven tot gewenste deelname aan geaccepteerd bestaan. Een levenswijze die wel moet verouderen en sterven. Alleen- bijna even vergeten- mijn weten weet het heel al. Wij zijn in wezen het kunstig origineel; buitengewone vormers van een ontzagwekkende aard. Leven gevend aan een onvervalst thuis, eindeloos, waarachtig en vertrouwenswaardig.
Deze diMENSie beschrijf ik dagelijks, in tekstjes, verhalen en dichtsels en als gevoelsopening naar thuis. In dit boek lees je een verzameling van deze veelal ongepubliceerde bekrachtigende gevoelsimpressies. Zinrijkheid, ik ben hier om erin te delen. Leven is geen betwistbare kwestie van te moeten verdragen tijd tot in een uiterste ingeslapen en vervreemdende afzondering. Kracht-ig leven is als een zuivere harmonie vol doorschijnend zonneklaar samen.
Vredig, te allen tijde.
moniek

  • Titel: wezenskunst
  • Verschijning: 1 december 2018
  • Prijs : € 20,- (Leden € 17,50 & Earth Friends € 15,-)
  • Auteur: Moniek van Pelt
  • Uitgave: paperback met full color afbeeldingen
  • Pagina’s: 110
  • Uitgever: Earth Matters
  • Druk: Netzodruk

inluiding wezenskunst

door Arjan Bos

Wezenskunst, een nieuw woord dat oorsprong, frivoliteit, moed, frisse originaliteit,  aanwezigheid en kracht in zich draagt. In deze
bijzondere bundel tref je daar een breed pallet van aan. Met korte verhalen, gedichten, quotes, tekstjes op beeld en schilderijen neemt Moniek je mee op een diepe gevoelsreis, waarbij haar woorden uit een andere wereld lijken te komen. Exemplarisch was de spellingscontrole die ik ter afronding van de opmaak van dit boek uitvoerde, die gaf een lijst van meer dan honderd nieuwe woorden die ik aan het woordenboek kon toevoegen.
Ze heeft geen superlatieven nodig om de implicaties van een ver uitgezoomde doorkijk op ons huidig paradigma, in het leven van
alledag heel dichtbij te laten voelen. Met haar nieuwe taal, waarin een onaardse stilte hoorbaar is, lijken portalen zich te openen naar
andere en innerrijke dimensies. Soms met diepe herkenning, dan weer pijnlijk confronterend of ontwapenend, maar altijd in een innig gevoeld samen.
Het vraagt meer dan een beetje moed om helemaal vanuit jezelf vrij te schijven. Van dichtbij heb ik meegemaakt dat Moniek ondanks allerlei beproevingen, onwrikbaar trouw bleef aan haar innerrijk. En rauwe diepten aanschouwend is ze het bulderen van de lach niet verloren. Wezenskunst pur sang.