buitenaards contact

designers van dit universum

Het technologisch creëren van een wereldbeeld, als een informatiehap uit een vrij universum. Een besef die indringend boven komt drijven in de aards menselijke samenleving, is dat steeds meer signalen hierop wijzen als het gaat om planeet aarde.  De mogelijkheid van technologische beïnvloeding, zowel ten dienste van de mens beschaving als ten dienste van louter technologische beschavingen is iets wat niet alleen onderzocht mag worden door de wetenschap. Deze informatie ligt in ons allemaal opgeslagen. Misschien wel de diepste bevrijding ligt in de openbaring van de echte goden van dit aards bestaan, waarmee eindelijk een brug geslagen kan worden naar ons complete mensgeheugen. De tijd van volwassen her innering en ering van de mens is nu! 

Er zijn mensen op aarde die de geschiedenis van alle wetenschappen aan het opschonen en verrijken zijn. Wat is nu eigenlijk waar van wat ons allen voorgeschoteld wordt aan informatie als het gaat om de ontstaansgeschiedenis van deze planeet? Is het mogelijk dat de evolutie helemaal nog niet zo in beweging is als we met zijn allen graag willen geloven? De vanzelfsprekende vraag daarbij is met wie de mens samenwerkt, zowel op de aarde als in andere frequentielagen, ook wel buitenaards genoemd. Want  .. zijn het alleen aardse mensen die tot echte evolutie willen komen of is de betrokkenheid tot herschepping, bevrijding en openbaring als het gaat om planeet aarde groter dan veel mensen zich kunnen voorstellen? Strekt dat zich wellicht ook uit bij delen van het mensenras die nog in hun volledige oorsprongrijke staat leven in vrije koninkrijken in de kosmos? Is wellicht niet elke planeet geschaakt in een controle setting en wonen er dus meer mensen ook buiten de aarde? In de nabije toekomst gaat zich openbaren hoe de mens in wezen denkt over openbaring en of hij als zij dat volledig vanuit zichzelf kan tonen. Enkel vanuit eigen gedachten en eigen gevoelens over lichamelijkheid en geestelijkheid binnen en buiten tijd, ontstaan nieuwe emotieslagen die ons een grotere realiteit zullen tonen dan we lang voor mogelijk hebben gehouden. Leven vraagt meer dan ooit om diepgaand in het zelf aanwezig te zijn temidden van de waarheden carrousels de volop draaien. En met die grotere realiteiten komen mensen mee en andere wezens die leven in de kosmos en graag contact willen met de echte mens die in zichzelf staat zonder nog te volgen, en niet met de zichzelf een rad voor ogen draaiende mensen. Deze laatste groep spiritueel dwalende mensen zullen overigens ook samenwerken met andere frequentielagen, in de ‘buitenaardse’ lagen met wezens die niet zo dienstbaar zijn aan de mens.

En de belangrijkste vraag is misschien wel op dit moment in het doorzien van de menselijke historie; wie zijn nu eigenlijk echt de ontwikkelaars, designers, creators van deze aarde en waar staan zij nu? En waar sta ik, als ik deze informatie die ook in mij ligt en om de waarheid boven tafel te krijgen, kan openen en zelf kan openbaren? Niet enkel volgen, luisteren, kopiëren, nee zelf openbaren. Zelf! Daar, op dat punt in de aardse mens-geschiedenis, beginnen vrije energiefrequenties en diens mogelijkheden weer te draaien, te openen en te stromen. En zal het begrip, het gevoel, het bewustzijn en het weten die we realiteit noemen openbarsten. 

 

 
Meer informatie:

De designers, als Huagardiaanse beschaving, zijn de originele ontwerpers van de aarde. Het is een mens-beschaving die zichzelf emotioneel bijna verloren is in het leven met technologische beschavingen, die het niet goed met de mensheid voor hadden.  In het manifesteren van een matrix, een organische wereldbeeld naar gelijkenis van de vrije wereld Gaia , we noemen het planeet aarde, zijn deze designers onderbroken in hun experiment om in henzelf de mens Emotie opnieuw en als nieuw te kunnen ervaren. Vanuit onderbreking is het experiment overgenomen en zijn de Huagardianen hun leidinggevende positie kwijtgeraakt. De nieuwe ”goden”, veelal niet menselijke buitenaardse rassen die zich lieten leiden door archontische besmettingsvelden, ze hielden zich geheim en wisten de informatie over deze originele designers uit het aardse collectieve geheugen. Ze decodeerden ook de mensmissie in opgang naar vrede naar een verwarring zaaiende op oorlog gerichte draconische strategie gericht tegen het samengaan van de mensheid; het blokkeren van informatie middels het dichtzetten van energiefrequenties, ofwel het beperken van mogelijkheden die een gigantische Mens wederopstanding in zicht zou kunnen brengen.
Vandaag de dag weten nog maar weinig mensen van deze informatie die in ieder mens verscholen ligt en richt de mens zich massaal op allerlei vermeende vijandelijkheden vanuit een voorgeprogrammeerde en zeer besmette geschiedenis, die als hapklare brokken voorgeschoteld wordt vanuit een geheime frequentie waar de huidige heersers over de aarde zich verborgen houden. Mensen worden zo steeds dieper tegen elkaar opgezet en verder bij hun scheppend vermogen vandaan gehouden. En het maakt duidelijk dat mensen die nu op aarde zijn, niet van de aarde komen in beginsel. Grote technologische hacks hebben mensen uit vrije koninkrijken geschaakt en hiernaartoe verplaatst en in vergetelheid door hen in een soort gestructureerd tijdspad te zetten en hen zo veel mogelijk af te leiden van hun ware zelf, uit eigen belangen. Het was aanleiding voor mij en Arjan om ons daarin stevig en gefocust te verdiepen en dit indringende e-book en een fysiek boek samen te stellen. 
We bieden dit e-book hieronder aan ieder gratis aan, die bezig is met zijn en haar eigen krachtsbewustzijn en daarin steeds gelaagder gefocuste informatie in zichzelf wil opnemen en of verdiepen naar de buitenwereld toe, wetende dat wij het zijn die deze informatie allen in ons dragen. Je kunt hieronder ook het boek kopen en het boek is inmiddels ook in het Duits vertaald.
We realiseren ons dat wij ook op een punt hebben gestaan in ons leven, dat we opnieuw kennismaakten met deze krachtige designer-mensen die vooral technologisch op dit moment zeer hoog ontwikkeld zijn en het goed voorhebben met de mensheid en daarmee met henzelf.  Het weet hebben van de originele experiment houders, hen weer erkennen, het geeft een enorme schokgolf in dit aardse veld, waar verwarring en woede momenteel hoogtij vieren omdat er veel informatie niet beschikbaar is en mensen zich steeds kleiner maken in volgzaamheid en rebellie, in plaats van zich oprekkend in het enorme bewustzijn die zij werkelijk zijn.
Het buitenaardse contact, zowel met mensen uit diverse frequenties als andersoortige wezens van buiten de aarde  verloopt via ons bewustzijn en zal dan plaatsvinden, als wij met eigen gevoel en eigen ogen weer plaatsnemen in onszelf en de mens uiterst serieus nemen als scheppende kracht in de kosmos.

Gratis ebook: De designers van dit (experimentele) universum | de Huargardiaanse beschaving

Het ebook hebben we gratis ter beschikking gesteld, het boek kost 25 euro. Je vindt ze beide op de website van Earth Matters.

De video bij het boek:

designer getekend door moniek