het kind

het kind

geschreven op onderstaande muziek

het kind is niet gekomen
om on bewustzijntje te spelen
niet om te overleven in een kindermal
en al helemaal niet om een matrix innerlijk te dragen

het kind is niet gekomen
om op te groeien in verval
gespleten delen te leven
zonder het volle leven ooit te delen

het kind is niet gekomen
om in wezen te helen
en niet om te moeten leren staan
op een aard die in aanvang reeds besluit tot gaan

het kind is niet gekomen
om zichzelf te vrezen
te pijnigen, te kwijnen in verdriet
in een begrip die reeds is verloren
steeds smekend om erkenning
als het je belieft..vergeet mij niet

het kind is niet gekomen
om haar ouders te ouderen en te jongen
en in gehoorzame draf
zichzelf op te geven
door haar wezen te koppelen aan vals leven

het kind is niet gekomen
om te graven in illusionair verhaal
die het lichaam koppelt aan verleden- heden- toekomst
een split die haar horizon nimmer
tot het wezenrijk mag verbreden

het kind is niet gekomen
om alleen te roepen
in een woestijn
vol waters hoge nood
in de op gestuurde maat
samen- gestelde groepen

het kind is niet gekomen
om later innerlijk kind te spelen
en in die parallel een weg te ploegen
voor hen die al zolang niet meer
om waarheid vroegen

het kind is niet gekomen
om zich op te splitsen
met een hoger soort zelf als toetje
die nooit vandaag op de kaart staat

het kind is niet gekomen om kind te zijn
kind vol vragen
vol in lagen
kind van de rekening
klein in dragen
een van de velen en altijd alleen

het kind is niet gekomen
om de multidimensie vorm te ontkennen
noch het gevoel voor zelf te verdichten
leven constant te kooien
tot een tuin vol dieren
een bos vol enkele bomen
een hemel vol vechtende aliens

het kind is niet gekomen
om in het aarde donker
de slaperige hypnose te aanvaarden
die haar een wispelturig leven toebedeelt
waar ze enkel van zal mogen dromen

het kind is niet gekomen
om te sterven met het zogenaamde volle hart
dat slechts vals in klank en kleur en lijn mag zijn
tot het halve weten zich in pijn verhard
ver van hart is zo ver van zijn

het kind is niet gekomen
om zich te moeten leren hechten
aan leven middels vechten
het over grote drama
van vreemd soortig namen- samen- amen

het kind is niet gekomen
om te ver- zieken
zich te labelen in getal, kunde en tijd
daar past een ware ster niet tussen

het kind is niet gekomen
om al denkend het vrije denken te doden
en zo het zelf uit de ingevoegde angst  te menen
om uiteindelijk aan andermans kracht ervandoor te gaan

volgepropt met huilende vragen
die het nooit zal kunnen dragen
in verplichte resonantie met een zelfhelend vermogen
die los opereert van het echte samengevoelde mededogen

het Kind Is gekomen
gesprongen in val
om in wezen
Mens te zijn
vriend van Al
in kern
en in zicht
van al het leven


de wezenskern
zonder plicht op licht
zonder abonnement op de helft van liefde
en zonder schone schijn

De WezensKern
vrij in rijk
groots in kracht
speels in kijk
lief in zacht
en vol
zo vol gekend in weten

Moniek

opnieuw geschreven op deze muziek
en hoor eens dwars door de religieuze engelen sfeer heen..als je goed luistert hoor je iets anders..in de kern staat zij op de plek en aan de poort van de multi dimensionale snelweg en wellicht opent zij iets vrij :