het aardse vestigingscentrum | voor kind en mens

het aardse vestigingscentrum | voor kind en mens

.

.

.

.

ik zie geen hand voor ogen
ik zie een kosmos voor ogen

en als ik me wil vestigen, als ik hier durf te landen in mijn waarheid
ja, dan zal het bij jou zijn en in jouw ogen
want jij kent je mensgevoel zo goed, dat je mij heel helder ziet
zo krachtig dat je mij niet zult herhalen en mij niet vraagt hetzelfde te doen
je zult mijn lichaam vrijlaten van ziektes en mijn naam ontdoen van kind en klein
je praat mij niet naar de mond en je bevestigt mij niet als onmondig
jij zal mij vragen naar mijn verhaal, omdat je weet dat ik die heb ik alle talen
al zwijg ik in de jouwe
en je zult luisteren omdat ik weet dat jij dat kunt
en je zult stralen omdat ik zie dat jij dat bent

en als ik me wil vestigen, als ik hier wel moet landen in mijn waarheid
dan heb ik het nodig dat ik weet waar de landingsgrond is
wie mij wil besturen en wie er in mij woont
hoe ik grafisch weergegeven wordt in beeldschermen
en wat mij emotioneel zal doen trillen op mijn grondvesten
ik heb het nodig dat er waarheid gesproken wordt vanaf de eerste dag
om me met alle volken te mogen verbinden
en mij onomwonden in diepe focus op mezelf te richten
mijn praktijk van alledag zal mijn ware missie vanzelf verwoorden
in hoe ik kijk en over zie, omdat jij mij ziet

je zult mij grootser zien dan enkel mens van een gezin
of als mens met een aarde waarde
je zult mij hier geen vaste plaats geven
zelfs al zijn alle andere ogen daarop gevestigd
ik zal me niet willen laten leer-scholen, omdat jij het bent die mij allang kent
en ik zal willen weten hoe de planeet echt gevormd is
langs de samenleer van kosmische wis, klank en kleur- kunde
en geen genoegen nemen met een sprookjeswereld vol boze wolven
omdat ik helder leer kijken, net als jij
zullen tijdslijnen trillen in hun bedachte ongemak

ik ontdek en ik weet dat jij het allemaal al weet
en ik doe het zelf
en ben het zelf
en leef het zelf

ik heb mijn land verlaten om me hier te vestigen
en ik moet durven leren staan zonder uit het waargevoel te vallen
om weer te weten dat alles in echt wordt gezien, ALLES
en precies zoals jij bent, daar ben ik
en ik zal jou groter zien dan enkel mens van een gezin
of mens met een aarde waarde
zelfs al zijn alle andere ogen enkel daarop gevestigd
en jij zal mij niet willen leer-scholen, omdat jij het bent die mij allang kent
en jij zult mij willen vertellen hoe de planeet echt gevormd is
langs de samenleer van kosmische wis, klank en kleur – kunde
en me niet voorliegen over sprookjeswerelden
in ontkenning van de echte rovers

en ik zal aan tafel zitten bij de groten, omdat ik nooit kleingehouden ben
niet om het territorium te handhaven of uit te vergroten
maar enkel om pionier-plantend te kijken
of daar mensen zijn die gezien willen worden zoals ik zie
want daar waar systeemcentra zich vestigen
daar vestigt g o d zijn uitzicht ook
om mensen in een uitnodigende gelijke blik
in een nieuwe levenswijze te bezien
vol van een ware kijk en in gelijke
tred met het ware kosmische centraal

in super- gewaarwording zal ik landen
zonder op een politiek of economisch doel te ogen
en zonder mijn uitzicht te laten bedoezelen
ik kom hier om in mijzelf te blijven
zelfs na de tijdelijke houdbaarheid van lijf en leden
en ik weet dat jij ook dan mij ziet 
ja, als ik wil sterven dan zal het bij jou zijn en in jouw ogen
want jij kent je mensgevoel zo goed, dat je mij compleet bij mij laat
en jij in niets van mij zult wijken, nooit!
en zo zal jij me zien doorstappen naar mijn ware land en lijf

ik ontdenk en ik weet dat jij het allemaal al weet
net als ik
en ik doe het zelf
en ben het zelf
en leef het zelf

er zijn geen nieuwe leer- scholen nodig die poetsen aan bestaande waarneming
die de regels wel uitdagen, negeren of proberen te overschrijven maar niet doven
want strijd is tijd in herhaalde lijn vol leer blijft strijd
en er zijn geen nieuwe kinderen nodig die een andere tijd, een ander licht
en toch telkens weer hetzelfde verhaaltje voor het slapen gaan verbeelden
er is echt open waarneming nodig die jou en mij ultiem verheft tot onszelf
er zijn mensen nodig die kosmisch willen landen in hun ware aard gevoel
gevoel die de bewust levendige MENS aanwezigheid duidt
waar elke uitleg ook kwantum-waarachtig klopt
en synchroniseert met de hele kosmos eromheen

ja, zo zal het bij jou zijn en in jouw ogen
bij jou kan ik me spontaan vestigen in mij
want jij kent je mensgevoel zo goed, dat je mij heel helder ziet
zo krachtig dat je mij niet zult herhalen en mij niet vraagt hetzelfde te doen

moniek

als elke vorm van her ha ling stopt, dan ontvlamt zich een ware kwantumsprong