mind control

aards bewustzijn

aards bewustzijn

(Earth Matters | Moniek van Pelt) Er is een gouden informatiestroom, een kosmische beweegkracht die universa en diens bewoners waardevol in vrede verbindt. De vrijheid waarin het Zelf mag Zijn, is er één van een ten diepst gevoelde zelfbeschikking. Een heilige verbintenis waarin de vorm in alle originaliteit mag bestaan. Hier is sprake van een...

Lees meer
Video-interview: Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring

Video-interview: Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring

(Earth Matters) Hoe komt het innerlijk kind in bewaring bij iemand anders en hoe verhoudt zich dat tot ouderschap, onderwijs en het (therapeutisch) werken met (innerlijke) kinderen? "Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring", een intrigerende titel van een essay van de hand van Moniek van Pelt.  In dit video-interview haar komt onder meer...

Lees meer
De persoonlijkheid als opgebouwde codering

De persoonlijkheid als opgebouwde codering

(moniek van pelt) Je zou de persoonlijkheid kunnen zien als een opgebouwde codering. Zoals ze in een computerspel bepaalde personages opbouwen. Het is een heel technisch verhaal hoe dat werkt, maar uiteindelijk staat er een zo levensecht mogelijk figuur voor je neus, die jou iets te zeggen lijkt te hebben. Die met jou wil spelen in een wat lijkt onschuldig spel....

Lees meer
Samen en het onderbewuste

Samen en het onderbewuste

(de oorsprongrijke mens) Dit is het vervolg op het eerste en het tweede deel van een essay uit de online inspiratie "De strijd om de persoonlijkheid" (moniek van pelt) Er dient dus voortdurend iets tussen ons in te staan, tussen ons mensen en tussen ons weten en ons zelf. Dit geschiedt, zo luidt de uitleg, ter zelfverbetering. Omdat je jezelf nu eenmaal verlaat door...

Lees meer
Toegstaan denken

Toegstaan denken

(de oorsprongrijke mens) Dit is het vervolg op het eerste deel van een essay uit de online inspiratie "De strijd om de persoonlijkheid" - (moniek van pelt) Kortom, het brein wordt hier niet ingezet om intelligenter te zijn dan een systeem; de machtsstructuur vol groot en klein, dom en slim, rijk en arm. Het gestuurde brein beoogt afgekapt denken, zodat wij ten...

Lees meer
de persoonlijkheid

de persoonlijkheid

We delen hier een deel van een essay uit de online inspiratie "De strijd om de persoonlijkheid" (Moniek van Pelt)Er zijn vele vormen van uitleg betreft je menselijke persoonlijkheid. Ze worden gelinkt aan je temperament, je karakter, je aard, je emotie, je identiteit; je eigenheid. Je bent jij in afhankelijkheid van een verhaal ter lering, die vertelt over ik en jij...

Lees meer
Familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt

Familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt

(Moniek van Pelt) Het oude aardse beeld van traditie heeft een veel grotere werkelijkheid nodig, het blikveld van het volle wasdom. Als ik in mijn aardse aanwezigheid het systeem der systemen, familie, niet langer voor mijn kosmische eigenheid laat staan, dan wordt mijn schepperbewustzijn voelbaar. In het oorspronkelijk voelen van wie ik ben, wie ben ik niet, opent...

Lees meer
Het ontstaan en doorgeven van valse taal, die de mens nooit echt doet vernieuwen. Slechts groeien in lengte, gewicht en drama.

Het ontstaan en doorgeven van valse taal, die de mens nooit echt doet vernieuwen. Slechts groeien in lengte, gewicht en drama.

(Moniek van Pelt) Enkel spreken langs de aardse gelaagdheid geeft zoveel afleiding, dat het geen wezen meer in zich zou kunnen dragen. De aardse taal, ofwel spraakverwarring, maakt het leven tot een maakbaar geheel. We zijn de ingevoegde coderingen achter de woorden echter wel gewend en willen daar onbewust nog in bediend worden. We bekrachtigen zo ons idee van...

Lees meer
De zieke taal van onze gezondheid

De zieke taal van onze gezondheid

(Moniek van Pelt) In den beginne is er geen begin dat einde kent, vol lijden dat maar moeilijk went. De leegte van eindeloos verlies spiegelt het alom geloofde vacuüm der wezenloosheid. Het diepe oergevoel wordt beknot. Het verwart ons, die pijn van afgesneden zijn. We vergeten en noemen het ziekte. Zonder de in deze tijdslijn benoemde ziekte en dood...

Lees meer
Bron-deficiëntie

Bron-deficiëntie

(Moniek van Pelt) Onze wereld is niet onderhevig aan een vorm van benodigde dualiteit ter lering en vermaak omdat wij dat zo nodig zouden hebben, onze levenskracht is dusdanig verduisterd dat we niet helder zien in ons en om ons heen. En dat geeft vervreemdende namen, uitgangspunten en uitzichten. Ons verdonkeremaande zicht geeft ons een eeuwig soort uit te...

Lees meer
De onpeilbare diepte van de mens zonder wezenrijk gevoel

De onpeilbare diepte van de mens zonder wezenrijk gevoel

(Moniek van Pelt)  …waarin keuzevrijheid tussen grens en privé ingeschoven wordt, die een ongezonde hang naar openheid middels het delen van een geaccepteerde persoonlijkheid tot een normale standaard verheft en die de vrijdenkers tot copycats of fantasten degradeert Een waar gezicht toont zich niet in tijd, hangt geen verzameling gekeurde...

Lees meer
Droomtijd en andere manipulatievormen

Droomtijd en andere manipulatievormen

(Moniek van pelt) Ik werd wakker met het woord droomtijdmanipulatie. Wakker uit zoiets als slaap. Wakker in een wereld die wil dat ik de helft van mijn tijd slaap, om de andere helft te overleven. Een half onbewustzijn en een half op weg naar bewustzijn, om die wereld ooit naar mijn hand te zetten. Zodat ik eindelijk.. bewust.. weet.. ben.. sta.. ga. Helder. Wat zou...

Lees meer
Wie ben ik echt?

Wie ben ik echt?

(Moniek van Pelt) Echt zijn veronderstelt geen vraag of antwoord van een vervreemdend soort buitenwereld. Het beoogt geen spel vol onduidelijke vallen en geheim-on-zinnige sleutels, die een binnenwereld voor jou en mij zouden verbergen. Het toont eigen zijnsgedachten over een eigen waarneming in een eigen veld, die als een gezamenrijk hoogste goed wordt...

Lees meer
De dood is niet dood, als het wezen spreekt tot wezenrijk | Deel 2

De dood is niet dood, als het wezen spreekt tot wezenrijk | Deel 2

(Moniek van Pelt) De dood als de meest onbeminde en onbekende god der goden. Wat een vreemde spiegel. Niemand wil erin geloven, velen lijden eraan, weinigen lijken eraan te ontkomen en sommigen durven er wezenrijk iets over te zeggen.  De dood als woord wijst op aarde niet naar het volle wezen. De koppeling -leven versus dood- veinst een pad vol gefaseerde...

Lees meer
Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring

Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring

(Moniek van Pelt) Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring. Spannende eerste zin voor een stuk dat ik al heel lang wil schrijven, een leven of wat. Het is tijd om de lijn dieper te ontrafelen en de tranen tikken mee. En al heb ik lang verstopt gezeten in dit verhaal, ik heb ook altijd geweten dat als ik het moment zou voelen, ik zou gaan staan. Een moment...

Lees meer