Bewustzijn

Toegstaan denken

Toegstaan denken

(de oorsprongrijke mens) Dit is het vervolg op het eerste deel van een essay uit de online inspiratie "De strijd om de persoonlijkheid" - (moniek van pelt) Kortom, het brein wordt hier niet ingezet om intelligenter te zijn dan een systeem; de machtsstructuur vol groot en klein, dom en slim, rijk en arm. Het gestuurde brein beoogt afgekapt denken, zodat wij ten...

Lees meer
de persoonlijkheid

de persoonlijkheid

We delen hier een deel van een essay uit de online inspiratie "De strijd om de persoonlijkheid" (Moniek van Pelt)Er zijn vele vormen van uitleg betreft je menselijke persoonlijkheid. Ze worden gelinkt aan je temperament, je karakter, je aard, je emotie, je identiteit; je eigenheid. Je bent jij in afhankelijkheid van een verhaal ter lering, die vertelt over ik en jij...

Lees meer
De strijd om de persoonlijkheid voorbij: Open met het Nieuwe Samen!

De strijd om de persoonlijkheid voorbij: Open met het Nieuwe Samen!

(de oorsprongrijke mens) Deze unieke inspiratie beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Met de strijd om de persoonlijkheid geven we een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid...

Lees meer
Zand strooien

Zand strooien

(Moniek van Pelt)  DIT is mijn land, galmde de Eén met wilde overtuiging allemaal van mij en hij wees groots om zich heen Heb je MIJN land al gezien, zei de Andere jij en hij wees naar alle kanten van opzij... He, je steelt mijn schadus met het wijzen naar een randje land van Mij ik zal de lijn wat meer zichtbaar maken voor je  zodat je weet waar...

Lees meer
De taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt

De taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt

(de oorsprongrijke mens | door Moniek van Pelt) De taal. Is hij van ons? En hebben we het dan alleen over wat woorden, of gaat de energie in de kern ook over beweging van beeld, dans, geometrie, klank, kleur? Mag alles wat betekenis geeft aan leven meedoen? We leven in een wereld die zich al spiegelend afsluit, opsluit en buitensluit. Zo binnen, zo buiten; woorden...

Lees meer
Het land van de verloren ware intuïtie

Het land van de verloren ware intuïtie

(Moniek van Pelt) zoals je naspreekt in de lijn der toegestaan innerlijk weten, zo is het volle innerrijk vergeten  we geven zelfs ons ware leven ervoor op, om een deur nodig te hebben tussen een ogenschijnlijke materiële en spirituele wereld, ter verklaring van ons onbenoembare geërfde onvermogen In een land waar de kinderen hun zelf kennen als...

Lees meer
De dood is niet dood, als het wezen spreekt tot wezenrijk | Deel 1

De dood is niet dood, als het wezen spreekt tot wezenrijk | Deel 1

(Moniek van Pelt) Zingeving krijgt ware diepte als het een brontaal kent die helder weet en die niet gelooft onder een hemel te moeten wonen. Een diepte die in oorspronkelijke ogen tot leven komt om, vrij van de onwezenlijke hysterie der strijd, nooit meer aan het zelf te sterven. Hier is liefde. In ons is het ware woord, als een vrije eigen gevoelde dimensie en los...

Lees meer
de dagen die vallen

de dagen die vallen

(Moniek van Pelt)   als de dagen niet vallen hebben vogels de sleutel zingen vissen refrein   maar de dagen ze vallen ze haten, ze knallen ze moeten en zullen bloedomrand zijn   ze jatten de dromen en kappen de bomen de vredesnaam wordt ijzig verwart   de dagen die vallen lijken immer verstart ze willen niet samen geen kleur in hun taal ze eisen...

Lees meer
kootsj

kootsj

(Moniek van Pelt)    Mijn Kootsj is een heel volledig mens dat ronde zit hem in zijn uitgesproken wens zo lekker de ruimte in zichzelf te kunnen zijn deze factor van spiegelend succes triggert al mijn pijn het is mijn eigen systeemdwang die mij naar een linkergrens toesleurt en mijn regeldruk die met de rechter grenspost leurt Zo zegt...

Lees meer
Bekrachtiging: waarnemen

Bekrachtiging: waarnemen

Ik vroeg het laatst aan mijn dochter, lief; wat is waarnemen?
Ze was even stil.
Dat is stil kijken mama.
Hoe doe je dat dan?
Dan ga ik naar de plek die ik heel goed ken, van in het begin.
En daar is alles stil.
En dan lijkt het alsof ik er niet ben mama.
Ik ben er wel, alleen even in mijn stil.
Ken jij dat ook?
Ja he, als je schrijft of tekent.
En dan is alles heel fijn helder.

Lees meer
Social media en kinderen

Social media en kinderen

(Moniek van Pelt) Wat zou de boodschap zijn aan het kind? Iemand vroeg het me laatst. Niet om er gelijk een antwoord op te geven. Of was het nu booschap van het kind? Had ik het niet goed verstaan?  Eigenlijk vind ik het net zo interessant wat zij mij te vertellen heeft. Mijn dochter is nu negen en heeft haar eerste aardse grote openheid gekend. Ze komt nu...

Lees meer
Familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt

Familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt

(Moniek van Pelt) Het oude aardse beeld van traditie heeft een veel grotere werkelijkheid nodig, het blikveld van het volle wasdom. Als ik in mijn aardse aanwezigheid het systeem der systemen, familie, niet langer voor mijn kosmische eigenheid laat staan, dan wordt mijn schepperbewustzijn voelbaar. In het oorspronkelijk voelen van wie ik ben, wie ben ik niet, opent...

Lees meer
en nu ben ik, ik ben nu

en nu ben ik, ik ben nu

(Moniek van Pelt) Moedig zijn de wezens die hun mensenjasje zien voor wat het is en in openheid laag voor laag tonen aan ieder die niet langer wacht op een steeds dieper overtuigende dag des oordeels. Er komt een tijd dat de wereld geen geheimenis meer kent. Het overschreven vonnis die ons kruisigt is totaal ontwaard – ontdaan van waarde- als wij ...

Lees meer
ben jij een spelbepaler?

ben jij een spelbepaler?

(Moniek van Pelt)  spelletjes spelenzo onschuldig kinderspel echt niet ik speel soms een spelletje met kinderenze houden nogal van monopolie, koehandel.. je kent ze wellicht welspelletjes met een flinke inhoudsopgavespelletjes met stevige regels en wat ik dan altijd doe, als vanzelf, is elke vorm van winnen loslatenbovendien de regel niet zien en erkennen als...

Lees meer
Het ontstaan en doorgeven van valse taal, die de mens nooit echt doet vernieuwen. Slechts groeien in lengte, gewicht en drama.

Het ontstaan en doorgeven van valse taal, die de mens nooit echt doet vernieuwen. Slechts groeien in lengte, gewicht en drama.

(Moniek van Pelt) Enkel spreken langs de aardse gelaagdheid geeft zoveel afleiding, dat het geen wezen meer in zich zou kunnen dragen. De aardse taal, ofwel spraakverwarring, maakt het leven tot een maakbaar geheel. We zijn de ingevoegde coderingen achter de woorden echter wel gewend en willen daar onbewust nog in bediend worden. We bekrachtigen zo ons idee van...

Lees meer
De schaamte voorbij

De schaamte voorbij

(Moniek van Pelt) De schaamte voorbij.. is niet de remmen losgooien in een strijdig remmend bestaan, om zo nog meer strijd, onmacht en onbalans te genereren bij de gratie van een nieuw level, een nieuwe bevoegdheidsklasse, een upgrade, een hemel. seksuele, materiele, kinderlijke, geestelijke, ziekelijke en goddelijke verslavingslosbandigheid en diens meesters...

Lees meer
De zieke taal van onze gezondheid

De zieke taal van onze gezondheid

(Moniek van Pelt) In den beginne is er geen begin dat einde kent, vol lijden dat maar moeilijk went. De leegte van eindeloos verlies spiegelt het alom geloofde vacuüm der wezenloosheid. Het diepe oergevoel wordt beknot. Het verwart ons, die pijn van afgesneden zijn. We vergeten en noemen het ziekte. Zonder de in deze tijdslijn benoemde ziekte en dood...

Lees meer
je zelf de ruimte geven

je zelf de ruimte geven

(Moniek van Pelt)  ken jij jezelf thuiser dan dit haveloos lijf? een orgaan die geprogrammeerd lijkt om te sterven na een reddingspoging of wat dat is toch geen leven.. en daarbinnen? ken jij de gewaarwording die dieper schouwt dan wat lijkt? en waarom wil je sterven? de pure godsnaam wordt bemanteld en de ruimte in geslingerd om zijn deel terug te vinden in...

Lees meer
Bron-deficiëntie

Bron-deficiëntie

(Moniek van Pelt) Onze wereld is niet onderhevig aan een vorm van benodigde dualiteit ter lering en vermaak omdat wij dat zo nodig zouden hebben, onze levenskracht is dusdanig verduisterd dat we niet helder zien in ons en om ons heen. En dat geeft vervreemdende namen, uitgangspunten en uitzichten. Ons verdonkeremaande zicht geeft ons een eeuwig soort uit te...

Lees meer
Moniek van Pelt over het uiteenvallen van de familiepiramide | Deel 2

Moniek van Pelt over het uiteenvallen van de familiepiramide | Deel 2

(Earth Matters) Hoe de tijdslijn, bloedlijn en levenslijn van het familiaire systeem in de breedste zin des woords geleefd dient te worden als opvulling van de valse driehoek (innerlijk kind - hoge zelf - onbewuste) doet Moniek van Pelt uit de doeken in haar stuk “Familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt”.  Ze gaat...

Lees meer