inspiratie | 21 hoofdstukken met 9 video’s (> 15 uur)

kind en mens

De kinderlijke mens in de opgelegde transformatie behoeft vele gevoelsnuances. Niets lijkt zo vaststaand en bewaakt als de psychologie van de ontwikkeling van de jongste mens.

Vele gevoelslagen worden in mijn beleving op deze wijze ondermijnd nog voor er een mogelijkheid is tot openbloeien in echtheid. Kind zijn, het boeit en vangt ons reeds een leven lang. Verbeeldingskracht speelt een hele grote rol in ons bestaan op aarde. Althans, dat zou zo mogen zijn. We kennen hem eigenlijk vooral vanuit gebrek. Het ontbreken van vrije informatie hierin maakt dat we reizigers binnen de vierkante meter geworden zijn, constant op zoek naar oplossingen voor onze gevoelsproblematiek die ons onder andere een innerlijk traumabeeld meegeven van… een kind. Tot zover het ons toebedeelde zorgeloze begin. Er komen heel veel tijdslijnen bij elkaar, juist in aanvang van een leven. Laat de mens ook hier een sluiertip lichten, want wat is hier ontzettend veel over te spreken.

kind en mens

inhoud

Woord vooraf
Zomaar wat vragen
De kinderlijke mens in de opgelegde transformatie
Video 1
Een toegekende gevoelswereld
Video 2
De opstelling van een gedragslijn
Video 3
Afwijzing
Video 4
Het innerlijk kind
Video 5
Groeidwang
Video 6
De geboorte van angst
Video 7
Geprogrammeerde onschuld
Video 8
Moet een kind onschuldig zijn?
Video 9

over de inspiratie kind en mens

Dit schrijven beoogt een innerrijke gevoelsaanreiking

Een manier van kijken buiten het methodisch ingerichte kind-veld die constant geslotenheid vraagt aan alle verhalen, hoe open de frequentie ook klinkt in communicatie. De kunst van zo volledig mogelijk aanwezig zijn, in welke wereld dan ook, vraagt iets wezenrijks van ons. Een heldere blik die nu buiten onze perceptie wat van mensvermogen is lijkt te vallen. Het eeuwige vraagteken,- zijn we klein of zijn we groot? en daarmee goed of slecht– vraagt om een helderen van de wereld van ons ware hart. De mens zegt, je kunt niet altijd kind blijven. Daarbij voel ik; misschien kom je er wel nooit vanaf en …misschien ben je het wel nooit geweest. Grootsheid kent geen kinderlijke fase in de richting van bewustzijn. Wat wij mensen echter met velen elke dag zien op de planeet aarde is een groot gevecht om de onschuld. Waar kijken we dan eigenlijk naar? Hoe vrij is de mens echt in deze werkelijkheid, als hij zijn kinderlijkheid niet lijkt te kunnen overstijgen?
Met meer dan 10 uur video (opgenomen in Kerkenveld) en bijbehorende teksten.
Bij aankoop heb je direct toegang tot alle video’s en teksten.