5 nov Texel | Bijeenkomst: De diepe inkeer van de vrouw (Volgeboekt)

5 nov Texel | Bijeenkomst: De diepe inkeer van de vrouw (Volgeboekt)

De energie vrouw is in haar element als zij plaatsneemt in zichzelf in samenkracht met alle kosmische elementen van bestaan, behorende bij haar ware gevoel voor thuis.

man – vrouw – mens
Het aardse taalpatroon duidt vanuit de dominante bron van denken diepe verschillen tussen deze energieën. De woorden lijken gemaakt voor onze lichamen en voor onze geest, om er als speerpunt mee naar de enig mogelijke mens-evolutie te wijzen.
Het is de som der mogelijkheden langs optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen die de overeenkomsten en dus ook verschillen geeft. Zijn deze verschillen er wel? Of anders gezegd; kent de aardse overeenkomst waar wij voor tekenen bij toetreden tot dit lijf iets anders als verschil? Staat deze hele gedachtensom wellicht de ware Mens verbinding in de weg, waarin vrouw en man in de eeuwigheid ieder op unieke wijze samen gedijen?

Het voelt als het moment om de huidige deelpersoon- psychologie volledig te doorzien. Pas als het nulpunt betreden wordt en deze gedachtegang open kan vallen, dan zal de mens die het kosmische verschil maakt opstaan, door haar eigen planetaire bereik hier te brengen en te reiken naar de mens die zich enkel een aardse mens waant.

Er is geen vrouwelijk leiderschap nodig die de mannelijke energie corrigeert, of die zich verwilderd aan de alles overheersende controle en die er ook zo mooi uit kan zien in het sprookjesachtige vrije. Er is een energie nodig op aarde die de sterkte en zwakte analyse Stopt. De mens die de energie vrouw schoon en helder kan bezien, zonder enige vorm van trekkracht, en die zichzelf-het Zelf- durft te benoemen zonder angst. De mens die niet bang is om de intense schommelingen in gevoelsbereik te ervaren en het rekenkundig uitvergroten daarvan- de huizenhoge golven- tot in detail in geest en lijf te kunnen blijven volgen. Zonder het zelf te laten vervallen in therapeutische analyse om onbewust de systemisch opgebouwde data te blijven bedienen. Die golvende mens is hier. De mens, kosmisch gezien ook wel vrouw genoemd, die op eigen wijze diep ontvankelijk is voor al het emotionele leven en haar ook bewaakt met Kracht. Die golvende mens ben ik, ben jij, zijn wij. Op geen enkele wijze te linken aan welke vorm van geschiedenis dan ook.

Vrouw zijn wordt geboren uit een nieuwe mensgedachte, die het hele zelf verwelkomt en de hele mens geleidt. De gedachte die de eerste manmens of de eerste vrouwmens voor het voetlicht werpt, om een hele strijd uit te moeten leven met elkaar, hij leeft in elke cel herinnering. Daar waar ook vrije informatie leeft als de breinhelften zich anders en opnieuw des oorsprongs gaan verhouden tot elkaar. Originele breinpatronen openen zich spontaan en vaak voor dit lichaam schoksgewijs, waarbij enorme verschillen van inzicht ineen kunnen vallen te midden van zichzelf waarnemende mensen. Daarbij komt ook in zicht dat sommige aardse mensen weinig tot niet menselijk ogen in hun eigen thuisomgeving en een geheel eigen inbreng hebben mee te geven aan zoiets als voelend leven.

Dit is een serieuze en ook lichtdragende bijeenkomst voor mensen die besluiten de dwaling in het zelf op te heffen, de scheefstand rond lichamelijke uitleg te bevoelen en de levende emotie onomwonden aan te kijken. De energie vrij is nergens wild, nergens ontdekkend, nergens openend, nergens verlangend. Vrij is vrij. Er is geen ander woord voor de intense diep gefocuste mens gebalanceerdheid die het oprechte vrouw leven van buiten de aarde van harte meeneemt naar de aarde.

We ontvangen je graag in een klein groepje -die geen groep is- en in stilte, ter voorbereiding op het zelf die inzicht inbrengt en deelt. In aandacht en al een aanwezig zijn is de sleutel van deze dag.

Hartenrijk welkom, Moniek

  1. Bijeenkomst: De diepe inkeer van de vrouw
  2. Door: Moniek van Pelt
  3. Datum: zondag 5 november
  4. Locatie: Texel (den Burg) – na aanmelding ontvang je het adres
  5. Entree: vanaf 10:30 uur
  6. Aanvang: 11:00 uur
  7. Einde: 17:30 uur (boot gaat om 18:00 uur)
  8. Bijdrage: 64 euro incl koffie, thee en koek, verse soep is verkrijgbaar voor een vrijwillige bijdrage. (Earth Friends betalen € 59,- voor deze dag en zien de prijs automatisch als ze ingelogd zijn)