Jij daar, warmhartige speelse lichtmens, ik mis je zo

Jij daar, warmhartige speelse lichtmens, ik mis je zo

(Moniek van Pelt) je pure gevoel voor goud dat je altijd overvloedig deelt, je diepe inzinnige lach, je bereidheid de ander te kennen als jijzelf,

je krachtige gevoel voor vrijheid, de eeuwig bloemse bloei die jij kent als thuis om mij dit onomwonden te tonen in elk stralend moment, je vreedzame kosmische kijk die nergens twijfel toont of ruis, je helder klinkende klanken zonder een spoor van angst, de onvoorwaardelijke omhelzing van je warme open hart, de zachte lieve zinnen waarin je waarheid spreekt, je geweldige dansende verbeelding van ons samenrijk waar ik altijd zo vanzelfsprekend rond in voorkom omdat jij in mij net zoveel inspiratief leven ziet, je onbezette vrijmoedigheid die al het leven zo volstrekt intelligent beheert, de ongerepte natuurrijkheid in je ogen die het leven heel laat, de ontelbare kleuren die jou willen omkleden omdat het helend is om bij jou te zijn, je waarachtige voetstappen die overal levendigheid brengen zo vol oprechte zelftrilling, de kracht waarmee je informatiegebrek in planetair bewustzijn waarneemt en elke vorm van onrecht tot in het diepste waardig aankijkt, de stralende vibratie van leven die elke gedachtvolle siddering die in zou willen breken terug laat kruipen naar zichzelf, de ongelofelijke dynamiek die langs jouw vermogen bijzonder rijke levensvormen aanspreekt op gelijkaardigheid en waarin iedereen welkom is, het grenzeloze vertrouwen waarmee je spirit wervelend vitaliseert, je onbevreesdheid in alles zelf mogen weten omdat je niets van jezelf weg zal geven, de diepte van je kosmische doelen die ruimteverkenning steeds verder uitdiepen om nieuwe ontmoetingen mogelijk te maken, je totale aanwezigheid die mij de focus van dit moment laat zien als bereikbaar hoe onzinnig ik ook lijk te bewegen, je bekwame bewustzijn die ademt om te ademen en niet om probleem te zijn of om op te lossen, je gewichtloosheid omdat je vrij bent van gedachtenvormen en spinsels, het navigeren op je eigen koers die jou overal brengt waar je nodig bent jou te zijn, je echte open kijk op liefde die nergens volgt of nadoet of aanpast, je verhelderende gevoel voor leven doet bloeien overal waar jij bent,

jij die niets mist omdat je je eigen bereik ten volle weet in jou als om je heen ..

en alles alles in jou draait altijd om samenzijn, omdat je geen isolatie kent, geen eenzaamheid vol strijd, geen stiekeme verbondjes, geen achterklap of roddel, geen strafinrichting of pijnsporen, geen afwijzing of uitmaakscenes, geen liever of beter .. omdat je geen buiten jou kent vol van andermans kou vol man of vrouw

wow

en ik, ik mis je zo
wezen van kracht
ik mis je zo..in mij

moniek

noot; zo vaak wordt ik even wakker en dan voel ik het ware leven nog slechts als een zandkorrel in dit lijf. Terwijl even ervoor ik zo aanwezig was in alles en totaal. om weer in de dag te dealen met het geworstel om vrij.
en ik erken, ik wil zo graag ten volle weten wie ik ben
ik weet het wel
ik weet dat ik missen nergens ken in wezen en toch.. ken je dit gemis van het vrije veld zonder dag en nacht? zonder het tijdsverdrijf van dit lieve lijf..