de mens die de wereld kwam redden

de mens die de wereld kwam redden

(Moniek van Pelt)

de mens
die de wereld komt redden
is geen mens
in de ware zin van het wezenswoord
het is langs tijd en lijn
een volger die volgelingen zoekt
een leider die geleid wil worden 
een eigenaar die wil onteigenen
een zoeker die gevonden wil worden
een gelover die overtuiging belieft
een ontplichter die verplicht

en een betweter die beter wil weten
een stiller die stilte nodig heeft
en een kenner die moet ontkennen

als vertrouwen die steun en leun zoekt
langs een verzameling nagebootste overtuigingen
op zoek naar echtheid

die mens is als een melodie
die zuivere tonen behoeft
die nooit rond voor handen lijken
omdat elke gedachte 
ingesloten door rechte lijnen
hoekige zinnebeelden dient te stutten
waarop onze persoonlijkheid
voorkomend is vastgesteld
één die we dienen te onderhouden
met ons leven

en te ondersteunen
met onze dood

het is de geboorte van een navolgende tijdslijn
een wordingsgeschiedenis naar evenbeeld
die zijn weerga niet kent

en die ontluisterend zal blijven optreden
om ons aan het gevaar te onttrekken 
hieruit te geraken
zonder de richtingwijzer, kaart of map
van een opperwezend soort god

zonder verlossingsdrift
is er geen hogere macht die ons ontsluit
middels uitsluiting van onze eigen schepperkracht
..en ons onderscheidingsvermogen

zal weer de ware gedachte kennen
van groei zonder uitzondering
levens tijd zonder voorgestelde liefdeslijn
en leven zonder diens gemis-aan-licht- dood

geen slagschaduw die ont- en slaat
daar waar het ware wezen bestaat

moniek