Ongeduid zijn

Ongeduid zijn

(Moniek van Pelt)  

als ik niet langs jouw blik verhelderd dien te worden
ben ik helder
niet ontaard van oorsprong
niet verklaard in je boeken
niet geïnterpreteerd langs je geleerdheid
en niet toegelicht in jouw wet
niet verloren in jouw labyrint
en niet onthand in dubbele taal
die van wel is niet

en ik zie wel wat je doet
ik zie de verlokkingen tot symbiose
hoe vrouwen en mannen lichtekooien
snakkend naar zichzelf
je spel met losbandig licht
de bron tegen het wezen opzettend
dwepend met een akkoord
die ons allen zou schikken

 

je zult er niet uitkunnen
waar wou je heen
wij beheersen de in- en de uitgang
we zijn de god die je altijd gewild hebt
een werkelijkheid waarlangs je leert
de bedenkelijke geboorte die twijfelt
de dood waartegen je strijdt
je hebt er zelf om gevraagd
er was er maar eentje nodig
die ons toe zou laten
en hem voorts als heilige
van het volk te spiegelen
opdat je zou volgen


jij weet niets van mijn kracht
daarom doe je dit
ik heb niets met je spiegeling van unanimiteit
niets met je titels
je tot natuurlijk geforceerde weerschijn
die je me in naam vol wet poogt te binden
noch met de toezichthouder
die je van me wilt maken
ik heb geworsteld
en ik ben gevolgd
en je kon je in geen bewijsgrond
overeind houden

je hebt me vele lagen laten zien
van je doolhof
je zegt me dat jij elk pad hebt gelegd
in richting en diepte
in wat mag leven en wat sterft
en elke keer weer heb ik erdoorheen gekeken
je weet dat ik dat altijd zal doen
en er zijn er meer

ik hoef jouw behoefte aan helderheid niet te leven
jouw beheersing niet te weerstaan
mijn denken niet te ontwrichten
en je acties niet te bespeuren
niet te vechten met jouw tijd
ik doe het alleen
omdat ik het stiltebeeld terug wil
geboorte vol oorsprong
de echte weergave

 

je kijkt wel en wat zie je dan?
wij houden niet op
dit is ons onderzoeksterrein
je brein kan ons niet in volheid denken
omdat je vasthoudt aan vergeten
het was niet lastig om circuits uit te schakelen
die maakten dat je leed aan je eigen symboliek

jouw beeld behoort aan ons
je wapens
je geld
je kinderen
je leven
je denkt jezelf in ons wereldbeeld
daarom vecht je
en je hebt geen keus
niet meer


jij vraagt telkens waar mijn kwaliteiten liggen
mijn uitdagingen
mijn valkuilen en
mijn heling
je tart en tergt en lokt
me naar de randen
en bibbert me dan weer terug

je slaat met feitentaal
waar velen mee aan de haal gaan
je  doel niet wetende
je taal niet kennende
gaan ze ten onder
aan de macht der kennis

ze zitten vol
zo vol
met andermans zeggenschap
om je beheersing na te bootsen
de kopiemens hoog te houden
die passieve krachteloosheid
 te moeten doorbreken
met de wil van een kampvechter
terwijl jij allang andere stappen zet

ik zie het wel
hoe je hen laat jagen
hen tergt en verontrust
met piramidale hoeveelheden valse beelden
die enkel meer verdichting  geven
lokkend met quasi nieuw schouwspel
om naartoe te leven
erin op te gaan om te overstijgen
maar enkel op te raken
uit te doven
weg te sterven

 

mooie taal
je hebt niks aan je woorden
ze zullen je ontvolgen of ontslaan
je zult alleen staan
om hun gevoel voor eenheid
die wij hen gaven
niet te laten ontstoren
wij hebben de macht de groep te sturen
zodat de entiteit zichzelf bewaakt
denkende richting de vrijheid
die wij tot dag en nacht simuleren

en als ik helder ben
dan zie ik jou niet als kwaad
ten opzichte van iets anders
dan zie ik jou als acterende
in een drama die mij bespeelt
dan zul je mij geen troebelheid zichten
omdat ik het verschil niet ken
en als ik alleen sta
zal ik geen samen missen
omdat ik het onderscheid niet ken
en ik zal waarnemen
zonder dat je beeld zich nestelt
en een innerlijk plaveit
die ik de mijne zal moeten noemen

en er komt een moment
ik zie hem al
dat de on geduidheid zichzelf verlost
van afgeleid fysiek
en zich verbindt met ware belichaming
in een samen
die je niet zult kunnen overzien
omdat het weten meer ruimte omvat
dat jij ons toekomstdenken toekent
een samen voorbij de taal der collectieven
voorbij verzameld synchroon
die ons finaleangst oplevert
ziende in een energie
die een levendig kleurrijk
be-vrede-gend zal stralen
goedaardige daadkracht
der welwillende geest

vrij

durf jij
met mij
zo stil te zijn?

moniek