De ooitmensen met de alleskleuren

De ooitmensen met de alleskleuren

(Moniek van Pelt) De mens die leert het leven langs uiterlijke reeds bepaalde structuren- vol belofte en geloof- te begrijpen, hij is het innerrijke volle weten vergeten.. daar waar elke wegwijzer ophoudt en het vrije veld begint.

Begrijpen, leren, weten en ervaren beogen in de aardse materie verschillende energievelden. In oorsprong duidt taal één verbinding: Dealiteit. Er is geen gradatie zoals een verschil in uitgangspunt die scheidt. Er zijn in (het) wezen geen lagen vol winst of verlies in kennis en kunde. En er bestaat in dat complete beeld dus niet zoiets als de enkele aardse materie der imaginaire opdeling. Taal maakt het verschil in zichzelf in de vrije brug naar buiten. Dat weidse idee van leven lijkt hier anno aarde ver weg. Misschien wel omdat we niet vrijuit mogen weten van het pure leven, dat achter de bruggen ligt. De mens die in dit aards universum vrij spreekt vanuit innerrijk weten wordt al snel ter verantwoording geroepen en liefst terug in dezelfde twijfel gezet, als waar de vraag vandaan kwam in de eerste plaats. Leven wordt geboortes lang gedacht en gebracht als de vraag die, in zielenstrijd met het weerwoord, eeuwig twijfelt. De geboorte slang verbeeldt een opgedrongen realiteit vol onderdoorgangen, die onze blik laat versmallen en verarmen. Een dominant soort begrip wil mij doen laten geloven dat ik meer van deze hersenschimmen wil leren weten, omdat dit mijn totale evolutie binnenskaders zou beslaan. Er is echter ruimte in mij, een overvloedig en onverdeeld heelal, waar ik het verleden en de daaruit voortvloeiende toekomst als een vaststaand feit vergeet. Ik mag er wezenrijk spelen met taal en beeld. Ik herinner mij de aard van het vrije wezen, die kernt in pure waarde, de wezenskern.

Kortom, dit is wat ik weet: De vraag over het wel of niet bestaan van je eigen wezen en of je daar werkelijk iets in te zeggen mag hebben, met twijfel als eeuwig onderliggend antwoord, komt uit de matrix; een getunnelde sturing van buitenaf. Deze vraag zaait verwarring, wil controle en ondermijnt het vrije wezen direct. De woorden worden hierin gebruikt om strijd en verdeeldheid te zaaien, niet om verbinding te voelen. Vrijspreken en vrijvoelen komt uit het vrije veld en beoogt geen enkele competitie of vergelijk. Voel welke vraag je jezelf nu eigenlijk wilt stellen en je zult weten hoe de woorden zich tot jou verhouden. Een waar woord kent een diepe gevoelsbeleving en van daaruit openen zich werelden die jij weet en die jou weten.