Ik schrijf en deel mijn inspiratie dagelijks; in mondelinge overgave, op mijn eigen website en op Earth Matters. Een reiking doen naar de diepe gevoelslagen vol echt geweten samen, is dat een gave? En wat is een gave anders dan het vermogen van een zelf om zich daadkrachtig eigen te uiten.

Vrij delen in vrij schrijven, waarin een vrije donatie vanuit een gelijkwaardig vermogen heel welkom is. Ik zou graag willen beleven en laten zien, dat met deze vorm van uitwisseling het belang van vermogen op een eigen manier uitgedrukt wordt. 

Het geschonkene en haar schenking.. mooi opschrift voor een boek. 

Dank je hartenrijk 😍

Moniek

moniek van pelt © 2020